skip to Main Content
[vcex_spacing size=”100px”]
[vcex_spacing size=”300px”]

Læs mere

[vcex_spacing size=”10px”]

Der findes en lang og spændende historie om København.
Bliv klogere på noget af den her.

Københavns Befæstning blev opført under stor parlamentarisk tumult mellem 1885 og 1894, og er et monument over den politiske strid, der i 1901 endte med parlamentarismens indførelse.

Fæstningens front mod øst og syd udgjordes af en hel række af søforter, der strakte sig fra Hvidøre over Middelgrunden og Kastrup til Avedøre. Nordfront kom tilsvarende til at bestå af en fremskudt række af forter med en linie af batterier bagved. Fort- og batterilinierne skulle i krigstid suppleres med kunstige oversvømmelser, hvor vand fra Lyngby sø ved hjælp af “Fæstningskanalen” blev ledt ind i en række forberedte “oversvømmelsesbassiner”.

Det var det bakkede, uoverskuelige terræn nord for København, der bestemte at det skulle være sådan. Vest for byen er landskabet fladt med vidt udsyn, og det kaldte på en anden løsning. Vestfronten kom derfor til at bestå af en bred sammenhængende voldgrav med en kraftig vold bagved. Den strækker sig i en blød bue fra Kalveboderne til Utterslev Mose, der i øvrigt lige lige som Kagsmosen skulle oversvømmes i påkommende tilfælde.

Da den store europæiske krig brød ud i august 1914, erklærede Danmark sig neutral. Det lykkedes – med et vist besvær – at holde landet uden krigen, måske blandt andet fordi en stor “sikringsstyrke” holdt Københavns Befæstning fuldt bemandet under hele krigen. Så snart krigen sluttede blev sikringsstyrken hjemsendt, og Københavns landbefæstning nedlagt.

Det var planen at sælge de mange anlæg dyrt til private projektmagere og investorer, og noget slap man da også af med. Med tiden svandt dog drømmen om den store gevinst, og de mange anlæg fandt efterhånden sin plads som parker og grønne områder.

Læs mere i folderen “Københavns nyere befæstning – 1858-1920”, der er udgivet af Københavns Amt. Folderen fås på de fleste biblioteker, eller kan downloades her.

 

Andre sider:
Hvis du ønsker at læse mere om københavns befæstning, så kan du besøge befæstningsdagens hjemmeside, ved at klikke på linket.

Er du på udkig efter en ny støvsuger til dig selv, så anbefaler vi et smut forbi Støvsugertest.dk, hvor du kan finde de bedste støvsugere.